กบร. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ครั้งที่ 1 (ชลบุรี)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ครั้งที่ 1 (ชลบุรี) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-10  |   ข่าววันที่: 2017-10-09 |  อ่าน: 612 ครั้ง
 

            ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 ณ  กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO โดยมี พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศปมผ. เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตามคู่มือการปฏิบัติงานประจำศูนย์ PIPO ที่กรมประมงร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

            กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง นำโดย นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองฯ  นายสนธยา  บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)  นางสาวชลดา  มีอนันต์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ ว่าที่ ร.ต.ธนาคม  จันทร์แสงทอง  เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังมีนายวิรัตน  สนิทมัจโร  หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล และนายปิยะโชค  สินอนันต์  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ (นายนำพล  ปั้นจาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ บรรยายแทน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "มาตรฐานการตรวจเรือประมงของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตามคู่มือฯ ใหม่" และ หัวข้อ "กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของศูนย์ PIPO" พร้อมทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ "ปัญหาเชิงมาตรฐานของศูนย์ PIPO" และ "ปัญหาการสื่อสารและประสานงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา IUU"

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900