กบร. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ครั้งที่ 1 (ชลบุรี)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ครั้งที่ 1 (ชลบุรี) 

กิจกรรม


            ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 ณ  กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO โดยมี พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศปมผ. เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตามคู่มือการปฏิบัติงานประจำศูนย์ PIPO ที่กรมประมงร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

            กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง นำโดย นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองฯ  นายสนธยา  บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)  นางสาวชลดา  มีอนันต์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ ว่าที่ ร.ต.ธนาคม  จันทร์แสงทอง  เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังมีนายวิรัตน  สนิทมัจโร  หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล และนายปิยะโชค  สินอนันต์  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ (นายนำพล  ปั้นจาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ บรรยายแทน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "มาตรฐานการตรวจเรือประมงของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตามคู่มือฯ ใหม่" และ หัวข้อ "กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของศูนย์ PIPO" พร้อมทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ "ปัญหาเชิงมาตรฐานของศูนย์ PIPO" และ "ปัญหาการสื่อสารและประสานงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา IUU"

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  218   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  115  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   87  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ