ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2560

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2560 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-03  |   ข่าววันที่: 2017-10-03 |  อ่าน: 974 ครั้ง
 

1.  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2560

2.  VMS รุ่นที่ 2 ดีอย่างไร?

3.  การขอตำแหน่งสุดท้ายของเรือประมงประสบภัย

 

ที่มา : กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900