กบร. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-03  |   ข่าววันที่: 2017-10-02 |  อ่าน: 540 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น.  ณ  ห้องกุลาดำ  ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง โดยมีนางอุมาพร  พิมลบุตร  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมร่วมพูดคุยและให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจประเมิน (Audit) ท่าเทียบเรือ  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานสำหรับเรือกลุ่มเสี่ยง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบติดตามเรือ และการเขียนงานวิจัย ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องปัญหาการกรอก Logbook ปัญหาการบันทึกในแบบ LD ในระบบ ก่อนเวลาที่เรือแจ้ง PI หรือเจ้าหน้าที่อนุมัติสถานะให้ผ่าน และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561   


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900