กบร.ร่วมประชุม เรื่อง "มาตรการควบคุมการขึ้นสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ"

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.ร่วมประชุม เรื่อง "มาตรการควบคุมการขึ้นสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ" 

กิจกรรม


วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560  เวลา 14.00 น.  นายปิยะโชค   สินอนันต์  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ เป็นตัวแทนกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมประชุม เรื่อง "มาตรการควบคุมการขึ้นสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ"  ณ  ห้องประชุมปากเปี่ยน  ชั้น 5  อาคารจุฬาภรณ์ โดยมี นางอุมาพร  พิมลบุตร  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากองค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอ รับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากกลุ่มตัวแทนต่างๆ โดยในที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องการขนถ่ายสัตว์น้ำทางรถยนต์ ขั้นตอนการซื้อขายสัตว์น้ำตั้งแต่ท่าเทียบเรือจนถึงผู้ประกอบ กิจการแพปลา และมาตรการในการควบคุมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือ

 

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  231   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   212  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    84  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ