อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |   ข่าววันที่: 2021-04-07 |  อ่าน: 148 ครั้ง
 

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง โดยได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามกรอบขอบเขตกฎหมายที่ถูกต้อง พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและให้แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900