ตรวจเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4 ลำ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ตรวจเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4 ลำ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-26  |   ข่าววันที่: 2021-04-23 |  อ่าน: 119 ครั้ง
 

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมง
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ตรวจเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4 ลำ โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจเรือเป็น 2 ชุด ตรวจเรือชุดละ 2 ลำ รายละเอียดดังนี้       
ชุดตรวจที่ 1 ขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ VIVA 106 สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 33  และ
ขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ SEIN PRINCESS สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 21A
ชุดตรวจที่ 2 ขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ SEA TRADER 1 สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 11B 
และขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ FONG KUO NO.819 สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 23
ผลการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ และสามารถชี้แจงประเด็นความเสี่ยงได้ทั้งหมด 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) จึงจัดทำรายงานผลการ
ตรวจเรือ และออกใบอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในระบบ PPS ต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900