ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |   ข่าววันที่: 2021-03-26 |  อ่าน: 325 ครั้ง
 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. เรือเอกอภิชาต  สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ภารกิจที่รับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง FMC ชั้น 1 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900