ประชุมสรุปผลปฏิบัติงานประจำปี 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กบร.

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประชุมสรุปผลปฏิบัติงานประจำปี 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กบร. 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-18  |   ข่าววันที่: 2017-09-18 |  อ่าน: 583 ครั้ง
 

นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2560  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO เขต 1 เขต 2 เขต 3 กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง และฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้ให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาเรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงาน แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ การกำหนดเป้าหมายและความเสี่ยงในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา IUU ตัวชี้วัดและการประเมินการปฏิบัติราชการ และการทำงานของศูนย์ FMC และความเชื่อมโยงกับ PIPO VMS ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และกลุ่มสื่อสารฯ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900