กตท.ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate ผ่านระบบ VTC

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กตท.ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate ผ่านระบบ VTC 

กิจกรรม


วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายปิยะโชค สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจผ่านระบบ VTC ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 32 แห่ง เรื่องการปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ (Thai Flag Catch Certificate) และได้มีนโยบายในการผลักดันผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าใช้งานระบบดังกล่าว แล้วนั้น จึงได้มีการจัดทำแบบสำรวจความพร้อมการเข้าใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate ของท่าเทียบเรือประมง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ Thai Flagged Catch Certificate รวมถึงชาวประมงสามารถเข้าใช้งานระบบฯได้เมื่อไร ประเภทของท่าเทียบเรือ ลักษณะของการขนถ่ายสัตว์น้ำและการชั่งจริงสัตว์น้ำที่หน้าท่าเทียบเรือ และสัตว์น้ำที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบนั้นๆเข้าสู่โรงงานแปรรูปหรือไม่

 

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  227   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ