กตท.ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate ผ่านระบบ VTC

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กตท.ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate ผ่านระบบ VTC 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-20  |   ข่าววันที่: 2017-09-20 |  อ่าน: 448 ครั้ง
 

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายปิยะโชค สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจผ่านระบบ VTC ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 32 แห่ง เรื่องการปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ (Thai Flag Catch Certificate) และได้มีนโยบายในการผลักดันผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าใช้งานระบบดังกล่าว แล้วนั้น จึงได้มีการจัดทำแบบสำรวจความพร้อมการเข้าใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate ของท่าเทียบเรือประมง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ Thai Flagged Catch Certificate รวมถึงชาวประมงสามารถเข้าใช้งานระบบฯได้เมื่อไร ประเภทของท่าเทียบเรือ ลักษณะของการขนถ่ายสัตว์น้ำและการชั่งจริงสัตว์น้ำที่หน้าท่าเทียบเรือ และสัตว์น้ำที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบนั้นๆเข้าสู่โรงงานแปรรูปหรือไม่

 

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900