กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-18  |   ข่าววันที่: 2017-09-14 |  อ่าน: 491 ครั้ง
 

กคจ. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายประมงฉบับประชาชน

ณ เขื่อนแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน พ.ศ. 2560

กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน จังหวดเพชรบุรี นำโดยนางสาวศิริ วัดสว่าง หัวหน้าหน่วยฯ  และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน โดยใช้สถานที่ในการจัดประชุมบริเวณหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจานประกอบด้วยชาวประมงจาก 4 หมู่บ้าน จำนวน 41 ราย (จากชาวประมงทั้งหมด 184 ราย) เข้าร่วมครั้งนี้ ได้แก่ บ้านท่าเรือ บ้านน้ำทรัพย์ บ้านพุบอน และบ้านพุเข็ม ตำบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2560  เข้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายประมงน้ำจืดที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อสักถามที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืดและการทำการประมงในฤดูน้ำแดง ฤดูปลาวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งอยู่ในช่วง 16 พ.ค. – 15 ก.ย. ของทุกปีแก่ชาวประมงและประชาชนที่สนใจโดยในที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงและแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จนชาวประมงและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ สำหรับชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่จับได้ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน โดยแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ พันธุ์ปลา จำนวน 61 ชนิด พันธุ์กุ้ง จำนวน 2 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวน 4 ชนิด ส่วนสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับขึ้นมาใช้ประโยชน์และเป็นรายได้หลัก ได้แก่ปลานิล ปลากดเหลือง ปลาตะเพียน ปลาตะกลับ ปลาฉลาด ปลาสร้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปลาบึก กุ้งก้ามกราม ที่กรมประมงนำพันธุ์มาปล่อยแล้วเจริญเติบโตจนชาวประมงจับมาใช้ประโยชน์ได้ และโอกาสนี้ทางหน่วยป้องกันและปรามปรามเขื่อนแก่งกระจานได้พูดคุยถึงการทำการประมงในช่วงตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน นี้เป็นต้นไป หรือที่เรียกว่า 'เปิดน้ำ' ไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ได้มอบหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประมงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าเรือ และโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคม เพื่อนำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

การติดต่อประสานงานในครั้งนี้กลุ่มฯ ได้รับขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี โดยมี นายประทีป เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900