ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขานด 19 ฟุต

 กองตรวจการประมง


ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขานด 19 ฟุต ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขานด 19 ฟุต

1.เอกสารประกวดราคา 

2.เปลี่ยนเปลือกเรือ

3.ราคากลาง

4.ประกาศกรมประมง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

 999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ