ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ สุพัตรารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

 กองตรวจการประมง


ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ สุพัตรารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ สุพัตรารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ