ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 กองตรวจการประมง


ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รายละเอียดที่นี่ 

หมายเหตุ ผู้สอบผ่านข้อเขียนดังลำดับดังกล่าวทางกองฯยังไม่ได้เรียงตามคะแนนซึ่งยังไม่ได้มีการสอบสัมภาษณ์ จึงยังไม่สามารถรวมคะแนนและกำหนดลำดับที่ผู้สอบผ่านได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ