ประชุมกอง ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี (ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง) เป็นประธานในวาระประชุม

 กองตรวจการประมง


ประชุมกอง ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี (ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง) เป็นประธานในวาระประชุม ประชุมกอง ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี (ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง) เป็นประธานในวาระการประชุม เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ