นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี (ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง) ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 กองตรวจการประมง


นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี (ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง) ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี (ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง) พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมใจทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องใน " วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ” วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 1 กรมประมง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ