ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ โดยต้องชำระออนไลน์ ผ่านระบบแอปธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเท่านั้น

 กองตรวจการประมง


ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ โดยต้องชำระออนไลน์ ผ่านระบบแอปธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเท่านั้น ผู้สมัครสอบพนักงานราชการต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผ่านระบบแอปธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank)ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเท่านั้น  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 100 บาท ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมที่นี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ