ข่าวประชาสัมพันธ์ กองตรวจการประมงได้จัดประชุมกองฯ ครั้งที่ 1/2563 (ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาลงภรณ์) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยมีนายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) เป็นประธานกล่าวมอบนโยบาย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ