ข่าวประชาสัมพันธ์ กองตรวจการประมง จัดประชุมกองตรวจการประมง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ