ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day กรมประมง  เพื่อช่วยกันพัฒนาภูมิทัศน์ของกรมประมงให้น่าอยู่  สร้างบรรยากาศสถานที่ให้สวยงาม มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ