ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กองตรวจการประมง กรมประมงได้จัดงานพิธีประกาศฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง น่านน้ำภายใน ประจำปี 2560 ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาท่าชัยยุทธ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศิลปาชีพบางไทย ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีโดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง และนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชน ชาวประมงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มยุวประมง และกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง ให้การตอนรับในพิธีดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ