ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่  29 เมษายน 2560 นปท.ชุมพร ศปท. เขต1 (ระยอง) โดยนายอดิเรก เอกเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย นำเรือตรวจการประมง 613 และเรือยาง PIPO ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมและปราบปรามการทำการประมง ในเขตพื้นที่ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน โดยตรวจสอบเรือประมง บริเวณตะวันออกเกาะมาตรา อ.เมือง จ.ชุมพร ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ชนิดลอบหมึก ชื่อ ม.แสงอรุณนาวี ทะเบียน 197401248 ผลการตรวจสอบ เอกสาร/ใบอนุญาต ถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิด คสช. และ พรก. การประมง พ.ศ.2558

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ