ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลกรเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน

 กองตรวจการประมง


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลกรเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลกรเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน คลิ๊กที่นี่

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

 999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ