ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา ครั้งที่ 4

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา ครั้งที่ 4 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-28  |   ข่าววันที่: 2018-09-28 |  อ่าน: 299 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาหอมน้ำ (บริเวณลานโพธิ์)เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เเจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่องาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปร... (389)   การทดสอบระบบงานครั้งที่ 2  (127)  การประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ผ่านโปรแกรม ... (109)  ทดสอบระบบงานสถาปนากรมประมง  (107)  สนับสนุน การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ผ่า... (100)  ทดสอบระบบ - การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564  (85)  สนับสนุนประชุมผ่านระบบทางไกล (ginconference)  (83)   สนับสนุนประชุมผ่านระบบทางไกล (ginconference)  (82)  การประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)  (67)   ผังโครงสร้างการบริหารงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (66)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900