กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำออนไลน์

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำออนไลน์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-25  |   ข่าววันที่: 2018-09-25 |  อ่าน: 275 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 กรมประมงจัดงาน "วันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 92" โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนในกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำออนไลน์ 4 ภาค 4 ล้านตัว เนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เเจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่องาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปร... (389)   การทดสอบระบบงานครั้งที่ 2  (127)  การประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ผ่านโปรแกรม ... (109)  ทดสอบระบบงานสถาปนากรมประมง  (107)  สนับสนุน การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ผ่า... (100)  ทดสอบระบบ - การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564  (85)  สนับสนุนประชุมผ่านระบบทางไกล (ginconference)  (83)   สนับสนุนประชุมผ่านระบบทางไกล (ginconference)  (82)  การประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)  (67)   ผังโครงสร้างการบริหารงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (66)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900