การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสนับสนุน   การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 ?? ภายใต้หัวข้อ “วิจัยการประชุมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ?? ผ่านระบบออนไลน์ ?? YouTube Channel สถานีประมงต้นแบบ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ?? พร้อมพบกับการนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ล่าสุดจากนักวิจัยทั้งภาครัฐและนักวิจัยอิสระรวม 143 เรื่อง ในระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2565

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่...  66   สนับสนุน อุปกรณ์และห้องประชุมใช้ในการประชุมทางไกล   51  การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   48  ประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 5/2565   46  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ครั้งที่ 4/2565   44  ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจากคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์...  37  การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครื...  37  ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง เพื่อพิจารณารายการคำขอตั้งงบประมาณด้าน...  37  การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers   36  กิจกรรมบริจาคโลหิต   31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ