ผลการปฏิบัติงานจับจระเข้ บริเวณบ่อหลา ริมถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง (สายใน) ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ผลการปฏิบัติงานจับจระเข้ บริเวณบ่อหลา ริมถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง (สายใน) ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี                                     วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.30 น. นายประพันธ์  ศรีเดช เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายเจริญ  แสงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายวัลลภ  ปลั่งดี ประมงอำเภอเมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการได้รับแจ้งจากประมงอาสาในพื้นที่ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ว่าพบจระเข้ในบริเวณบ่อหลา ริมถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง (สายใน) ซึ่งติดกับคลองชลประทาน ท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลจากการปฏิบัติงานสามารถจับจระเข้ได้ในบริเวณแหล่งน้ำดังกล่าว จำนวน 1 ตัว ขนาดความยาว 1 เมตร ไม่ทราบเพศ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีจะดำเนินการส่งมอบจระเข้ดังกล่าวให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 (นครสวรรค์) ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายประพันธ์  ศรีเดช เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์  สมสมัคร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เพื่อเก็บรักษาดูแลต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-256...  77   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี   70  ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี ...  58  13ตุลา   53  การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประมงอำเภอเข้าร่วม...  46  แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือ...  44  NO GIFT POLICY   40  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บุรี   37  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)   28  ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี   25


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo_singburi@fisheries.go.th   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ