ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด                 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ได้บรรยายสรุป ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด ตามมติ ครม.4 มิถุนายน 2562 และกิจกรรมตามข้อแนะนำกองอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ต่อผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 และคณะ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และร่วมลงพื้นที่กองมูลดินที่เกิดจากการขุดลอก เพื่อวางแผนการปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ