ข่าวกิจกรรม 


วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 18 มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 นครสวรรค์ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว