จัดฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


จัดฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์            วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ให้กับเกษตรกรอำเภอชุมแสง จำนวน 50 ราย พร้อมแจกปลานิลและอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง หมู่ที่ 4 บ้านฆะมังด้วน ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ