สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข่าวกิจกรรม


               วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรม   การบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ.) นำโดยนางอรุณี จันทร์แจ่มศรี ที่ปรึกษาโครงการ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด    อย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักเพิ่มความหลากหลายและผลผลิตสัตว์น้ำ (งบประมาณเหลือจ่ายจังหวัดนครสวรรค์) โดยมีนายวิวัฒน์  ปรารมภ์  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ