ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 1/2565 โดยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในด้านต่างๆ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 1/2565 โดยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดในด้านต่างๆ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด (War Room) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โดยมีนายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายรังสรรค์ ถิรอัปสรกุล หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นายยุทธนา ประเทศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและ    ส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวเพียงใจ แก้วจรูญ ประมงอำเภอท่าตะโก นายธรรมนูญ ถิ่นบุญชู ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์ และนางพิภาวัน แย้มมณี ประมงอำเภอชุมแสง      เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  โดยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ          บึงบอระเพ็ดในด้านต่างๆ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  129   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  95  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  88  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  82  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  80  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  79  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   77  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล...  77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ