ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 โดยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 โดยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักชลประทานที่ 3 โดยนายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยนางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี...  486   พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนั...  144  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่ายเป็นครั้งแรก ตามนโยบาย Fi...  134  ต้อนรับประธานกรรมการองค์การสะพานปลาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมเ...  133   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  114  นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่าย ตามนโยบาย Fisherman Shop @ Nakhonsawan   106  จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร    101  วีดิทัศน์ "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์...  100  ลงพื้นที่ติดตามสัตว์น้ำควบคุม อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   97  ตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ