ฝึกอบรมการทำปลาร้า โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเจ้าของกิจการปลาร้าจ่าวิรัช ให้เกียรติเป็นวิทยากรและสาธิต

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ฝึกอบรมการทำปลาร้า โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเจ้าของกิจการปลาร้าจ่าวิรัช ให้เกียรติเป็นวิทยากรและสาธิต 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิวัฒน์ ปรารมภ์  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานและร่วมบรรยาย นางสาวมลิวัลย์        เหมือนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน กล่าวต้อนรับ และร้อยตำรวจตรีวิรัช    โตอิ้ม เจ้าของกิจการปลาร้าจ่าวิรัช ให้เกียรติเป็นวิทยากร นอกจากนั้นมีนายนรินทร์          อินสมบัติ ประมงอำเภอพยุหะคีรี นายธรรมนูญ ถิ่นบุญชู ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์ และนางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย     

       ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการทำปลาร้า จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรตำบลพระนอน 30 ราย เกษตรกรตำบลเกรียงไกร 30 ราย จัดระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังนี้  

1.  เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ

2.  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ การบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มฯ

      สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ