ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ "แนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด" ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 501 โดยนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบรรยาย ในหัวข้อประวัติ ความเป็นมา ความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่ถูกต้อง ที่ควรจะเป็น และความคืบหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ในรูปแบบแผนงานพัฒนาบึงบอระเพ็ดในช่วงทศวรรษหน้า รูปแบบการนำฐานทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ รูปแบบ BCG Economy

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี...  458   พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนั...  245  ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ ...  210  ลงพื้นที่จับกุมผู้กระทำความผิด ร่วมกันลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในคลองส่งน้ำส...  137  ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ท...  131  กรมประมง เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง   117  พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนั...  114  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่ายเป็นครั้งแรก ตามนโยบาย Fi...  106  ลงพื้นที่สำรวจการชำรุดของถนนทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จากที่...  100  ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนคร...  98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ