ประชุม ก.ช.ภ.จ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2564 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรด้านประมงที่ผ่าน ก.ช.ภ.อ. แล้ว 5 อำเภอ จำนวน 465 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 1,878,584 บาท

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุม ก.ช.ภ.จ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2564 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรด้านประมงที่ผ่าน ก.ช.ภ.อ. แล้ว 5 อำเภอ จำนวน 465 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 1,878,584 บาท 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.จ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในวาระเพื่อพิจารณา มีการพิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง ด้านพืช และด้านปศุสัตว์  ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยด้านประมงมีอำเภอที่ผ่าน ก.ช.ภ.อ. และส่งเอกสารเข้าวาระการประชุมครั้งนี้ จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอหนองบัว อำเภอชุมตาบง และอำเภอบรรพตพิสัย มีเกษตรกรได้รับความเสียหายทั้งสิ้นจำนวน 465 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 1,878,584 บาท โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ และจะได้นำส่งเอกสารให้กรมประมง เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี...  458   พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนั...  245  ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ ...  210  ลงพื้นที่จับกุมผู้กระทำความผิด ร่วมกันลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในคลองส่งน้ำส...  137  ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ท...  131  กรมประมง เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง   117  พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนั...  114  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่ายเป็นครั้งแรก ตามนโยบาย Fi...  106  ลงพื้นที่สำรวจการชำรุดของถนนทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จากที่...  100  ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนคร...  98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ