ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บระบรมราชินี เนื่องในโอกาสครบรอบเสด็จพระราชทานโครงการสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และรับนโยบายแผนการฟื้นฟูและพัฒนาสระบ่อดินขาวอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บระบรมราชินี เนื่องในโอกาสครบรอบเสด็จพระราชทานโครงการสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และรับนโยบายแผนการฟื้นฟูและพัฒนาสระบ่อดินขาวอย่างยั่งยืน 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ             พระนางเจ้าฯ บระบรมราชินี เนื่องในโอกาสครบรอบเสด็จพระราชทานโครงการสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และตาคลีใหญ่พันธุ์ปลา จากนั้น ร่วมประชุมรับนโยบายแผนการฟื้นฟูและพัฒนาสระบ่อดินขาวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดโดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาสระบ่อดินขาว โดยนำนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ BCG มาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...  146    นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  119  ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำเภอชุมตาบง...  99  Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรร...  86  ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์    86  ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565    85  ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปั...  82  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565    82  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่ง (พันธุ์สัตว์ป่าหายาก) การพัฒนาผื...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (AI)   79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ