ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บระบรมราชินี เนื่องในโอกาสครบรอบเสด็จพระราชทานโครงการสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และรับนโยบายแผนการฟื้นฟูและพัฒนาสระบ่อดินขาวอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บระบรมราชินี เนื่องในโอกาสครบรอบเสด็จพระราชทานโครงการสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และรับนโยบายแผนการฟื้นฟูและพัฒนาสระบ่อดินขาวอย่างยั่งยืน 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ             พระนางเจ้าฯ บระบรมราชินี เนื่องในโอกาสครบรอบเสด็จพระราชทานโครงการสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และตาคลีใหญ่พันธุ์ปลา จากนั้น ร่วมประชุมรับนโยบายแผนการฟื้นฟูและพัฒนาสระบ่อดินขาวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดโดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาสระบ่อดินขาว โดยนำนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ BCG มาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี...  460   พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนั...  247  ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ ...  212  ลงพื้นที่จับกุมผู้กระทำความผิด ร่วมกันลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในคลองส่งน้ำส...  140  ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ท...  133  กรมประมง เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง   119  พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนั...  116  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่ายเป็นครั้งแรก ตามนโยบาย Fi...  107  ลงพื้นที่สำรวจการชำรุดของถนนทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จากที่...  102  ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนคร...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ