ประชุมหารือพิจารณาร่างวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ก่อนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมหารือพิจารณาร่างวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ก่อนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมหารือพิจารณาร่างวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. แนวทางการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy)

2. การจัดตั้ง Smart Farm รอบบึงบอระเพ็ด

3. แนวคิดการบริหารจัดการสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เชิงพื้นที่ (โดยใช้ระบบนิเวศสาขาย่อย) ในระบบนิเวศลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและอย่างยั่งยืน

4. การจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายบึงบอระเพ็ด/นกในบึงบอระเพ็ด

5. การสร้างกลุ่มคนรักษ์บึง/แฟนพันธุ์แท้บึงบอระเพ็ดนครสวรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ