รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และร่วมกันปลูกต้นเสลา

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และร่วมกันปลูกต้นเสลา 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โดยมีนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ท่านรองอธิบดีกรมประมง ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจข่าวสารของกรมประมงที่ถูกต้องไปยังเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายให้รวดเร็ว พร้อมฝากความห่วงใยในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นเสลา เพื่อเป็นเกียรติแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ