ร่วมแสดงความยินดีกับอรรคิราห์ฟาร์ม (ฟาร์มปูนา) หลังจากได้รับรางวัลชมเชยภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) ของกรมพัฒนาชุมชม ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และได้รับการรับรองมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ร่วมแสดงความยินดีกับอรรคิราห์ฟาร์ม (ฟาร์มปูนา) หลังจากได้รับรางวัลชมเชยภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) ของกรมพัฒนาชุมชม ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และได้รับการรับรองมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบรางวัลชมเชยภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) ของกรมพัฒนาชุมชม ในฐานะที่เป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักงานประมงฯ จะสนับสนุนเกษตรกรให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมแสดงความยินดีกับอรรคิราห์ฟาร์ม (ฟาร์มปูนา) ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และได้รับการรับรองมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ