สำรวจพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกรด้านการประมง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พบผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย(โพงพาง) จึงได้ดำเนินการจับกุมและยึดเครื่องมือทำการประมงดังกล่าว เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


สำรวจพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกรด้านการประมง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พบผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย(โพงพาง) จึงได้ดำเนินการจับกุมและยึดเครื่องมือทำการประมงดังกล่าว เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ข่าวกิจกรรม


    วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงลงพื้นที่ตำบลหัวยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ ใบกุหลาบ ประมงอำเภอหนองบัว สำรวจพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกรด้านการประมง หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จากการลงพื้นที่ได้พบผู้กระทำ      ความผิดตามพระราชกำหนดการประมง  พ.ศ.2558 โดยใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย(โพงพาง) จึงได้ดำเนินการจับกุมและยึดเครื่องมือทำการประมงดังกล่าว เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ