ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายธรรมนูญ ถิ่นบุญชู ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์ และ นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฯ ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย พร้อมรับแบบขอรับใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และแบบต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) โดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ได้รับผลกระทบไม่มาก มีการตายเป็นปกติ ซึ่งอาจเกิดจากคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์โดยรวม ถือว่าปกติ

2. ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ โดยให้ศึกษารายละเอียดได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และแสดงความเห็นได้ตามช่องทางที่กำหนด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ