ระดับน้ำบึงบอระเพ็ดประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ระดับน้ำบึงบอระเพ็ดประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 

ข่าวกิจกรรม


- ระดับน้ำที่อยู่ในบึงบอระเพ็ด 22.35 เมตร รทก. คิดเป็นปริมาตรน้ำ 48.19 ล้าน ลบ.ม. (26.77% จากความจุ 180 ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นพื้นที่น้ำ 26,509.06 ไร่ ปริมาตรน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน  16.46 ล้าน ลบ.ม.

- เมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปีที่แล้ว ระดับน้ำอยู่ที่ 21.09  เมตร รทก. คิดเป็นปริมาตรน้ำ 12.51 ล้าน ลบ.ม.

      แม่น้ำน่าน ณ ปากคลองบอระเพ็ด มีระดับอยู่ที่ 23.86 ม.รทก.(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 21 เซนติเมตร)มีระดับสูงกว่าน้ำในบึงบอระเพ็ด ประมาณ 1.51 เมตร ทำให้มีน้ำไหลผ่าน        สันฝายปากคลองบอระเพ็ด (ที่ถูกลดระดับลง 1.76 เมตร) ผ่านประตูดำของกรมประมงเป็นวันที่ 7 (ปี 2562 น้ำไหลเข้า 13 วัน ปี 2563 น้ำน่านไม่เข้าบึงบอระเพ็ด) คาคว่าน้ำยังจะไหลเข้าบึงอีกหลายวัน และมีพันธุ์ปลาเข้ามาจำนวนมาก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    น้ำจืดนครสวรรค์กำลังเก็บข้อมูลทางวิชาการ) จึงคาคว่าพื้นที่น้ำท่วมในบึงบอระเพ็ดปีนี้    ไม่น่าจะต่ำกว่า 45,000 ไร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ