ตรวจและประเมินสถานการณ์แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ตรวจและประเมินสถานการณ์แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 

ข่าวกิจกรรม


ผลการบินตรวจและประเมินสถานการณ์แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ดังนี้

1.น้ำในคลองบางปองซึ่งไหลมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เชิงสะพานเดชามีอัตราไหลต่ำและพบสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในบึง ควรมีการขุดลอกคลองบางปองให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

2.น้ำในคลองบึงบอระเพ็ดซึ่งไหลมาจากแม่น้ำน่านมีอัตราการไหลผ่านประตูดำเข้าสู่บึงบอระเพ็ดเร็วพอสมควร ระดับน้ำอยู่ประมาณ 23.70 ม.รทก. และเป็นแหล่งน้ำเดียวที่ไหลเติมเข้าสู่บึงบอระเพ็ดในวันนี้

3.คลองวังนาไม่มีน้ำไหลเข้าสู่บึงบอระเพ็ดอันเนื่องมาจากไม่มีการสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้พบว่าคลองวังนาเป็นคลองที่มีขนาดเล็กมากเหมือนคลองไส้ไก่สมควรที่จะมีการพัฒนาเสริมศักยภาพการส่งน้ำให้ดีกว่าเดิมเป็นอย่างยิ่ง

4.คลองบอน คลองช่องแกะ และคลองท่าตะโก มีปริมาณน้ำน้อยและไม่พบการไหลเข้าสู่บึงตลอดจนบริเวณพื้นที่โดยรอบคลองที่เป็นพื้นที่การเกษตรมีน้ำสะสมไม่มากพอที่ไหลลงสู่คลอง

5.Deep pool มีน้ำเต็มพื้นที่

6.ไม่พบคันดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในบริเวณบึงบอระเพ็ดโดยพื้นที่รอบบึงโซนฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบทุ่งหญ้าและการเกษตรที่มีความลาดชันน้อยมากซึ่งหากมีปริมาณน้ำเข้าสู่บึงมากขึ้นก็จะทำให้พื้นที่ผิวน้ำกระจายออกไปได้ไกลแต่น้ำจะไม่ลึก

7.แม่น้ำน่านมีระดับสูงบางแห่งต่ำกว่าตลิ่งเพียง 1-2 เมตร แต่ยังไม่พบจุดใดน้ำล้นตลิ่งหรือท่วมบ้านเรือนประชาชนตลอดจนปลากระชังยังอยู่ในสภาพปกติอย่างไรก็ตามอัตราไหลของแม่น้ำน่านในวันนี้ลดลงจากเมื่อวานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่วันที่แล้ว

8.แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง โดยต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 2-4 เมตร ไม่พบว่ามีน้ำล้นตลิ่งหรือเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่อย่างใดโดยอัตราไหลของแม่น้ำเจ้าพระยา ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสองวันที่ผ่านมา โดยอัตราไหลที่สถานี C2= 1,754 ลบม./วินาที

ปฎิบัติการบินโดยอากาศยานกองการบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

ศูนย์วิจัยฯ มหาลัยมหิดล นครสวรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ