ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564 

ข่าวกิจกรรม


     วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์      นายสุพัตร์  ศรีพัฒน์  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์             นายรังสรรค์  ถิรอัปสรกุล  หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ และ นายยุทธนา  ประเทศ  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ( warroom)  ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Application Zoom จากห้องประชุมมือเสือ กองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง        กรมประมง โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. แนวทางของกรมประมงในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างโครงการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

2. การส่งคืนที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่ "ให้" ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับกรมธนารักษ์ 

การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ