ร่วมกับชุมชนดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมกับชุมชนดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมกับชุมชนดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ..คลิก

สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับชุมชนดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ พื้นที่อำเภอพนมไพร และอำเภออาจสามารถ ในวันที่ ๒๕,๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6