ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัยและสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัยและสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัยและสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ..คลิก

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัย และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำสำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ แหล่งน้ำหนองส่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ 20 ไร่ มีการจัดกิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ (กร่ำ) จำนวน 20 จุด สร้างคอกอาหารธรรมชาติจากท่อนฟางข้าว จำนวน 10 คอก และปล่อยพ่อแม่พันธุ์หอยขม จำนวน 15,000 ตัว โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายสายัน เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรม นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเชียงขวัญ นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6