ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 

BreakingNews


ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565..คลิก

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดร้อย ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยต้นคูณ ต้นอินทนิน ต้นแคนา ต้นยางนา จำนวน 99 ต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6