ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ หนองม้อง บ้านแคน หมู่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ หนองม้อง บ้านแคน หมู่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ หนองม้อง บ้านแคน หมู่ 9 ตำบลจังหาร  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองม้อง บ้านแคน หมู่ 9 ตำบลจังหาร

อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้านหนองม้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6