ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอหนองพอก และประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอหนองพอก และประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกร ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอหนองพอก และประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกร..คลิก

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายจักรชัยวิทย์ พลเยี่ยม ประมงอำเภอเสลภูมิ

ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอหนองพอก ผลการตรวจติดตามตรวจสอบพบว่าจระเข้ มีใบอนุญาตถูกต้อง ตรงตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ สถานที่เลี้ยง มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมนี้ได้กำชับให้ดูแลป้องกันมิให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดรอด สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน และประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6