ตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


ตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิต  ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

      วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายจักรชัยวิทย์ พลเยี่ยม ประมงอำเภอเสลภูมิ

ตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิต เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลปัจจัยการผลิตสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภค ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6